Lantbruk

Slamlagringstankar

Vi tillverkar FI-märkta slamlagringselement på 3–4 meter.

Nedan finns en förteckning på slamlagringstankens volym som en funktion av antalet element.

Slamlagringstankar med en volym på högst 2 500 m³, kan genomföras med slamlagringselement V-LS-1 (h=4m) och V-LS-2 (h=3m). Större tankar kräver efterspänning eller andra tilläggsåtgärder.

Radien i tabellen visar avståndet från tankens mittpunkt till den vertikala fogens mittpunkt, i vilken det vertikala stålfundamentet placeras.

Element (st.) Radie (m) Volym
h=3m (m³)
Volym
h=4m (m³)
4 1,48 11,13 15,25
5 1,79 19,51 26,73
6 2,10 29,76 40,78
7 2,42 41,89 57,41
8 2,74 55,92 76,62
9 3,07 71,83 98,44
10 3,40 89,64 122,84
11 3,73 109,34 149,84
12 4,06 130,94 179,44
13 4,39 154,43 211,63
14 4,72 179,82 246,42
15 5,05 207,10 283,81
16 5,38 236,28 323,79
17 5,71 267,35 366,37
18 6,05 300,31 411,54
19 6,38 335,17 459,31
20 6,71 371,93 509,68
21 7,04 410,58 562,65
22 7,38 451,13 618,21
23 7,71 493,57 676,37
24 8,04 537,90 737,13
25 8,38 584,13 800,48
26 8,71 632,26 866,43
27 9,04 682,28 934,98
28 9,38 734,20 1006,12
29 9,71 788,01 1079,86
30 10,05 843,71 1156,20
31 10,38 901,31 1235,13
32 10,71 960,81 1316,67
33 11,05 1022,20 1400,79
34 11,38 1085,49 1487,52
35 11,71 1150,67 1576,84
36 12,05 1217,74 1668,76
37 12,38 1286,72 1763,28
38 12,72 1357,58 1860,39
39 13,05 1430,34 1960,10
40 13,38 1505,00 2062,41
41 13,72 1581,55 2167,31
42 14,05 1660,00 2274,81
43 14,38 1740,34 2384,91
44 14,72 1822,58 2497,60
45 15,05 1906,71
46 15,39 1992,73
47 15,72 2080,66
48 16,05 2170,47
49 16,39 2262,19
50 16,72 2355,79
51 17,06 2451,29
52 17,39
53 17,72
54 18,06
55 18,39