Med 50 års erfarenhet

JA-KO Betoni Oy är i sin hemstad Karleby, en expert inom betong och har över 50 års erfarenhet. Vi erbjuder ett mångsidigt utbud av betongprodukter och fabriksbetong.

I Närpes och Korsholm byggs fabriker som tillverkar färdigblandad betong

Fabrikerna blir färdiga under vintern 2018/2019. Vi ger ytterligare information när fabrikerna är färdiga.

Se hur stolpfundament och skyddstolpar klarar av en krocktest

En bil som körde 75 km/t krockade med en stolpe. Testresultatet var mycket lyckat.

Stolpfundament

Nu kan du köpa slamlagringstankar från oss.

I vår fabrik i Jakobstad tillverkar vi CE-märkta slamlagringstankar för lantbrukets behov.

Slamlagringstankar

Vår nya betongpump fick sätta igång på allvar på LIDLs bygge

Med hjälp av den nya pumpen kan vi betjäna stora byggen mer effektivt än tidigare.

Fabriksbetong