Med 50 års erfarenhet

JA-KO Betoni Oy är i sin hemstad Karleby, en expert inom betong och har över 50 års erfarenhet. Vi erbjuder ett mångsidigt utbud av betongprodukter och fabriksbetong.

Jaakko Eloranta ny VD

Jaakko Eloranta ny VD

Vår långvariga regionchef, ingenjör (YH) Jaakko Eloranta (48) har utsetts till ny VD för JA-KO Betong Ab från och med 1.1.2021. Jaakko arbetar på huvudkontoret i Karleby även i fortsättningen.

Läs mer
Idrotts- och evenemangsparken i Karleby

Idrotts- och evenemangsparken i Karleby

JA-KO Betong är avtalsleverantör av betongbrunnar till Karleby stad. Därför levererar vi betongbrunnarna också till bygget av idrotts- och evenemangsparken i Karleby. På bilden är stadens personal i färd med att installera en betongbrunn som JA-KO Betong tillverkat.

Bostadsaktiebolaget Pikiruukin loiste

Bostadsaktiebolaget Pikiruukin loiste

JA-KO Betong levererade fabriksbetong på 38 meters höjd för gjutningen av golvet på takterrassen i bostadsaktiebolaget Pikiruukin Loiste. Vår nya materiel och vår expertis gör det möjligt att utföra gjutning även på hög höjd. Entreprenören på Pikiruukin Loiste är Nycon Oy.

Centrala avloppsreningsverket i Tammerfors

Centrala avloppsreningsverket i Tammerfors

JA-KO Betong och Onninen levererade i samarbete betongvikter till byggarbetsplatsen för det centrala avloppsreningsverket i Tammerfors. Betongvikterna användes för att sänka plaströret för ett DN 800 tryckavloppsystem i vattendrag.

Skanska Infras brobygge

Skanska Infras brobygge

Vi deltar redan i både små och stora projekt med våra nya betongstationer. På bilden har betong levererats från Korsholm till Skanska Infras brobygge på Brändö i Vasa.

Se hur stolpfundament och skyddstolpar klarar av en krocktest

En bil som körde 75 km/t krockade med en stolpe. Testresultatet var mycket lyckat.

Stolpfundament

Nu kan du köpa slamlagringstankar från oss.

I vår fabrik i Jakobstad tillverkar vi CE-märkta slamlagringstankar för lantbrukets behov.

Slamlagringstankar