Sulje

Geoprime® on betonin vihreä tulevaisuus

Geoprime® on uuden sukupolven rakennusmateriaali, joka mahdollistaa betonin valmistamisen ilman sementtiä. Geoprimen® hiilijalanjälki on jopa 80 % perinteistä betonia pienempi. Geoprimen® on kehittänyt suomalainen rakennusmateriaaliteknologian yritys Betolar.
JA-KO Betoni hyödyntää Geoprimea lisenssisopimuksella vähähiilisten betonituotteiden kehittämisessä ja valmistamisessa. Näin tarjoamme myös asiakkaillemme mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa kestävämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Geoprime on innovatiivinen geopolymeeribetoni, jossa perinteinen sementti on korvattu teollisuuden sivuvirtoihin perustuvilla materiaaleilla kuten esimerkiksi terästeollisuuden masuunikuonalla.

Geoprime on betonistandardien mukaisesti ja kattavasti testattu ja vastaa kaikilta ominaisuuksiltaan perinteistä betonia. Siksi se on turvallinen ja kestävä ratkaisu monipuolisiin käyttökohteisiin ja vaihteleviin olosuhteisiin infrassa, teollisuudessa ja rakennusalalla. Voit lukea lisää materiaalista myös Geoprimen kotisivuilta.


Turvallinen ja kestävä ratkaisu monipuolisiin käyttökohteisiin ja vaihteleviin olosuhteisiin infrassa, teollisuudessa ja rakennusalalla.

Miten Geoprime® soveltuu betonirakentamiseen?


Geoprime on pitkäkestoisen tuotekehityksen tulos. Siinä yhdistyvät Betolarin monialainen asiantuntijuus rakentamisessa, teknologiassa ja kemiantieteessä. Geoprime on suunniteltu täyttämään teollisten laatustandardien lisäksi kiristyvät ympäristövaatimukset sekä loppukäyttäjien odotukset.

Geoprime soveltuu betonirakentamiseen erittäin monipuolisesti. Geoprime-tuotteet vertautuvat kovettumisajaltaan, tuotantokustannuksiltaan, vahvuudeltaan ja kestävyydeltään perinteiseen sementtipohjaiseen betoniin.
Geoprime® on ominaisuuksiltaan betonin kaltainen, mutta 100 % sementtivapaa tuote.

Mitä Geoprime® sisältää?


Perinteinen betoni koostuu runkoaineesta kuten kiviaineksesta, vedestä sekä sementistä. Sementti toimii tärkeänä sideaineena.

Geoprime on betoninkaltainen geopolymeeri-materiaali, jossa sementti on korvattu vaihtoehtoisella sideaineella terästeollisuuden masuunikuonalla.

Geoprimessa runkoaineena toimii hiekka, sepeli tai murske, johon yhdistetään sementin korvaava teollisuuden sivuvirroista saatava sideaine ja Geoprimen omaan tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvat aktivaattorikemikaalit. Lopputuloksena on ominaisuuksiltaan betonin kaltainen, mutta 100 % sementtivapaa tuote.Miksi kannattaa valita Geoprime®?


Rakennusteollisuus on muutoksen edessä ja alan on nopeasti vastattava rakentamiseen liittyviin ympäristö- ja kestävyyshaasteisiin. Rakennusteollisuus aiheuttaa noin 10 % maailman CO2-päästöistä.

Betonin odotetaan säilyttävän keskeisen asemansa rakennusteollisuudessa, sillä se on luja ja kestävä rakennusmateriaali. Betoniin tarvittavan sementin tuotannossa syntyy kuitenkin hiilidioksidipäästöjä ja siksi yhtälö on haastava ympäristön kannalta.

Geoprime soveltuu erinomaisesti betonirakentamiseen, koska se vastaa lujuudeltaan perinteistä betonia ja tarjoaa samalla kestävän vaihtoehdon sementille, kun osa betonin valmistuksessa tarvittavista raaka-aineista voidaan korvata teollisuuden sivuvirroilla.

Mitä Geoprime®-tuotteita tarjoamme?


JA-KO Betoni tarjoaa Geoprime-valmistettuja infrarakentamisen betonituotteita monipuolisesti eri käyttökohteisiin maa- ja vesirakentamiseen.

JA-KO Betoni on käynnistänyt Geoprime-tuotteiden tuotannon tuotekohtaisesti valikoiden ja vaiheittain vuoden 2022 toukokuussa. Tuotantoa on mahdollisuus laajentaa asiakkaidemme kysynnän mukaan. Osaan tuotteista tulee FI-merkintä.

JA-KO Betoni valmistaa esimerkiksi alla lueteltuja Geoprime-tuotteita itsenäisesti tai yhteistyössä sopimusvalmistajana.

Onninen Onnline-pylväsjalustat Geoprimesta

Onninen Onnline-pylväsjalustat GeoprimestaOnninen Onnline-pylväsjalustat Geoprimesta
Onninen Onnline-pylväsjalustat Geoprimesta

Valmistamme pylväsjalustoja Geoprimesta Onnisen sopimusvalmistajana. JA-KO Betonin pylväsjalustavalikoimaan kuuluvat perusjalustat, muovihatulliset jalustat, teräshatulliset jalustat ja tyvisuojat. Geoprimesta valmistetut pylväsjalustat ovat saatavilla syksyllä 2022 alkaen.

Katso tuotteet

Onninen Sähköauton latausaseman perustukset Geoprimesta

Onninen Sähköauton latausaseman perustukset GeoprimestaOnninen Sähköauton latausaseman perustukset Geoprimesta
Onninen Sähköauton latausaseman perustukset Geoprimesta

Valmistamme Geoprimesta sähköauton latausaseman perustukset Onnisen sopimusvalmistajana.

Katso tuotteet

Sähkökaapelien suojalaatat Geoprimesta

Sähkökaapelien suojalaatat Geoprimesta
Sähkökaapelien suojalaatat Geoprimesta

Valmistamme sähkökaapelien suojalaatat Geoprimesta. Saatavilla koot 3000 x 1000 x 100 mm ja 4000 x 1200 x 100.

Katso tuotteet

Kaapelikaivot Geoprimesta

Kaapelikaivot Geoprimesta
Kaapelikaivot Geoprimesta

Geoprimesta valmistettujen kaapelikaivojemme avulla sähkökaapelit, teleyhteyskaapelit ja kuitukaapelit voi vetää maan alle. Kaapelikaivot kasataan komponenteista/aihioista.

Katso tuotteet

Telekartiokaivot Geoprimesta

Telekartiokaivot Geoprimesta
Telekartiokaivot Geoprimesta

Telekartiokaivo on tarkoitettu telekaapeliyhteyksien vetämiseen maastossa. Telekartiokaivomme sisältää styroksiheikennykset neljään suuntaan 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden.

Katso tuotteet

Ecofurn Nuoliporsaat Geoprime

Ecofurn Nuoliporsaat GeoprimeEcofurn Nuoliporsaat Geoprime
Ecofurn Nuoliporsaat Geoprime

Liikenne- ja asiakasvirtojen ohjaamiseen kehitetty uuden ajan ”betoniporsas”. Saatavilla koot 900 ja 1200. Valmistamme nuoliporsaat sopimusvalmistajana Ecofurnille.

Katso tuotteet

Ota yhteyttä


Sami Miettinen

Sami Miettinen

Tehdaspäällikkö

Betonituotteet (betonikaivotuotteet, betonipainot, betonipaalut, harusankkurointilaatat)

0400 153 304

sami.miettinen(at)jakobetoni.fi