Sulje

Betolar ja JA-KO Betoni kehittävät vähähiilisen ratkaisun Keliberin litiumkaivoksen sivuvirtoihin

Nopeasti kehittynyt materiaaliteknologian yritys Betolar ja betonialaa uudistava JA-KO Betoni auttavat Kaustiselle litiumkaivosta valmistelevaa Keliberiä hyödyntämään kaivosteollisuudessa tyypillisesti syntyviä massiivisia sivuvirtoja.
Betolar ja JA-KO Betoni kehittävät vähähiilisen ratkaisun Keliberin litiumkaivoksen sivuvirtoihin
Betolar ja JA-KO Betoni kehittävät vähähiilistä ratkaisua, jossa hyödynnetään Keliberin litiumkaivoksen rikastushiekkaa. Kuvassa Betolarin perustaja Juha Leppänen (vas.) sekä toimitusjohtajat Matti Löppönen Betolarista, Jaakko Eloranta JA-KO Betonista ja Hannu Hautala Keliberistä.
Keliberin rikastusprosessin sivuvirtana syntyvää rikastushiekkaa sekä myöhemmin litiumin tuotantoprosessissa syntyvää analsiimihiekkaa tullaan käyttämään betonin valmistuksessa runkoaineena JA-KO Betonin tehtaalla Kokkolassa.

Betolarin kehittämän Geoprime-ratkaisun avulla korvataan betonin valmistuksessa sideaineena käytetty sementti Raahessa terästeollisuuden sivuvirtana syntyvällä masuunikuonalla. Sementin korvaaminen vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Vähähiilistä betonia voidaan hyödyntää muun muassa Keliberin kaivoksen rakenteissa.

”Merkittävät ympäristöhyödyt syntyvät kahta kautta. Ensiksikin sementin korvaaminen teollisuuden sivuvirroista jalostetuilla aineilla leikkaa radikaalisti raaka-aineen hiilidioksidipäästöjä, jopa viidennekseen nykyisestä. Toiseksi kaivoksen sivuvirtojen hyödyntäminen betonin runkoaineena luonnon kiviainesten sijaan vähentää merkittävästi neitseellisten luonnonvarojen käyttöä”, Betolarin perustaja ja yhtiön innovaatiojohtaja Juha Leppänen kertoo.

JA-KO Betoni ja Betolar ovat kehittäneet yhdessä vähähiilisen betonin, jossa teollisuuden sivuvirtoja hyödynnetään sähköautojen latausasemien perustusten valmistuksessa. Betolarin Geoprime-ratkaisun ansiosta perustus koostuu sementin sijasta Keliberin kaivoksen rikastushiekasta ja terästeollisuuden masuunikuonasta. Kuvassa Betolarin perustaja ja innovaatiojohtaja Juha Leppänen sekä JA-KO Betonin toimitusjohtaja Jaakko Eloranta.
JA-KO Betoni ja Betolar ovat kehittäneet yhdessä vähähiilisen betonin, jossa teollisuuden sivuvirtoja hyödynnetään sähköautojen latausasemien perustusten valmistuksessa. Betolarin Geoprime-ratkaisun ansiosta perustus koostuu sementin sijasta Keliberin kaivoksen rikastushiekasta ja terästeollisuuden masuunikuonasta. Kuvassa Betolarin perustaja ja innovaatiojohtaja Juha Leppänen sekä JA-KO Betonin toimitusjohtaja Jaakko Eloranta.

Kaivostoiminnassa syntyy yleensä erilaisia sivuvirtoja, joille on löydettävä uusiokäyttö tai sijoituspaikka. Suuri osa näistä sivuvirroista läjitetään kaivosalueelle. Materiaalien uudelleen käytöllä säästetään neitseellisiä luonnonvaroja. Betolarin näkökulmasta sivuvirtamateriaalit ovat tulevaisuuden merkittäviä raaka-ainelähteitä, joiden hyödyntäminen teollisessa mittakaavassa on laajemmin vasta alkamassa.

”Olemme halunneet jo hyvissä ajoin varmistaa, että litiumkaivoksemme ympäristökuormitus olisi mahdollisimman vähäinen alusta alkaen. Tulevista sivuvirroistamme ei tule pelkästään ympäristöturvallisia, vaan niistä pystytään luomaan uusia tuotteita ja vähentämään neitseellisten luonnonvarojen käyttöä”, Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala sanoo.

Betoniteollisuus tuottaa merkittävän määrän ihmisen aiheuttamista CO2-päästöistä. Betonin valmistuksessa käytettävän sementin osuus on globaalisti noin seitsemän prosenttia CO2-päästöistä, kun esimerkiksi lentoliikenne tuottaa normaaliaikana 2–3 prosenttia. Betolarin ratkaisulla voidaan monessa betoniteollisuuden tuoteryhmässä vähentää raaka-aineen CO2-päästöjä jopa 80 prosenttia.

Sähköautojen latausasemat asennetaan perustuksiin, jotka on valmistettu Betolarin ja JA-KO Betonin kehittämästä vähähiilisestä betonista. Betolarin Geoprime-ratkaisun avulla voidaan hyödyntää Keliberin kaivoksessa sivuvirtana syntyvää rikastushiekkaa ja terästeollisuuden masuunikuonaa. Ratkaisu vahvistaa sähköautoilun myönteistä ilmastovaikutusta.
Sähköautojen latausasemat asennetaan perustuksiin, jotka on valmistettu Betolarin ja JA-KO Betonin kehittämästä vähähiilisestä betonista. Betolarin Geoprime-ratkaisun avulla voidaan hyödyntää Keliberin kaivoksessa sivuvirtana syntyvää rikastushiekkaa ja terästeollisuuden masuunikuonaa. Ratkaisu vahvistaa sähköautoilun myönteistä ilmastovaikutusta.

”Betoniteollisuus tarvitsee uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Kehitämme yhdessä Betolarin kanssa erilaisia tuotteita, joissa sementti on korvattu ympäristöä ratkaisevasti vähemmän kuormittavilla sideaineilla. Tulemme panostamaan Kokkolassa uusien ympäristöystävällisempien betonituotteiden valmistukseen, mikä tuo meille merkittävää kilpailuetua toimialallamme”, JA-KO Betonin toimitusjohtaja Jaakko Eloranta toteaa.

Betolar – Keliber – JA-KO Betoni

Lisätietoja:
Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oy, puh. 050 306 6335, matti.lopponen(at)betolar.com
Juha Leppänen, innovaatiojohtaja, Betolar Oy, puh. 040 544 4861, juha.leppanen(at)betolar.com
Jaakko Eloranta, toimitusjohtaja, JA-KO Betoni Oy, puh. 044 066 5635, jaakko.eloranta(at)jakobetoni.fi
Hannu Hautala, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 040 712 2432, hannu.hautala(at)keliber.fi

Piditkö julkaisusta? Jaa se verkostossasi!


<< Palaa uutisiin