Utnämning

Jaakko Eloranta ny VD för JA-KO Betong

Vår långvariga regionchef, ingenjör (YH) Jaakko Eloranta (48) har utsetts till ny VD för JA-KO Betong Ab från och med 1.1.2021. Jaakko arbetar på huvudkontoret i Karleby även i fortsättningen.

JA-KO Betong Ab:s nuvarande VD Risto Väänänen lämnar sin post och fortsätter hos moderbolaget Ruskon Betoni Oy.

– Jag tackar familjen Väänänen, som äger Ruskon Betoni, för satsningarna för att utveckla bolagets högklassiga råvaror och moderna produktionsanläggningar och utrustningar. Vi vill även i fortsättningen utveckla vårt bolag, erbjuda våra kunder den bästa kundupplevelsen, sköta om produkternas kvalitet och vara en eftertraktad arbetsgivare och samarbetspartner, säger Eloranta.

– När vårt företag utvecklas och växer är det fint att se hur människor växer med företaget och engagerar sig för att föra företaget framåt även i framtiden. JA-KO Betong har en mycket kompetent och kunnig organisation som vi ägare har lätt att stödja oss vid. Jaakko har skött den operativa verksamheten redan i flera års tid, och jag lämnar posten som VD till honom med glädje. Vi utvecklar hela koncernen och en stabil gemensam framtid tillsammans med dotterbolagen, konstaterar Väänänen.