Företaget

JA-KO Betoni Oy

JA-KO Betoni Oy, vars hemort är Karleby, är expert inom betongbranschen med över 50 års erfarenhet.

Vi erbjuder våra kunder ett mångsidigt utbud av betongprodukter och fabriksbetong.

För närvarande har vi fabriker som tillverkar fabriksbetong i Karleby, Jakobstad, Närpes, Korsholm och Seinäjoki. Vår betongvarufabrik finns i Karelby, där vi tillverkar brunnsringar, stolpfundament och betongvikter. I Jakobstad finns ett gjuteri, där vi tillverkar betongelement för jordbruket samt andra specialprodukter för kundernas behov.

Utöver våra mångsidiga produkter lägger vi stor vikt vid vårt servicekoncept. Hos oss får kunden personlig service från projektets början till slut och vi säkerställer att kundens behov och förhållanden tas i beaktande.

Vi betjänar våra kunder överallt i Finland. Vi har även erfarenhet av krävande exportprojekt som vi genomför antingen själva eller tillsammans med våra samarbetspartners.

JA-KO Betoni är ett självständigt dotterbolag till Ruskon Betoni.

Företagets hela verksamhet har beviljats standarden ISO 9001:2015. Vad gäller fabriksbetong och betongvaror omfattas via av Kiwa Inspectas certifiering.

JA-KO Betoni Oy:s register (pdf)

JA-KO Betoni Oy:s integritetsskyddsutlåtande (pdf)